Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteAOSR susţine accelerarea transformării digitale în administrație și servicii publice - Cluj...

AOSR susţine accelerarea transformării digitale în administrație și servicii publice – Cluj 2022

Joi, 3 noiembrie 2022, s-a desfăşurat, la Cluj, Conferința „Accelerarea transformării digitale în administrație și servicii publice„, organizată de către Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi Radio România – Studiourile Teritoriale. Conferinţa a fost moderată de către Prof. univ. dr. ing. Doina Banciuvicepreședinte AOSR, Bogdan Roşca Zasmencumanager la Radio Cluj, Ioana Brușten – realizator la București FM și Flavia Voinea – manager – București FM.

Conferința ştiinţifică s-a desfășurat pe trei secțiuni:
1. Administrație publică;
2. Rolul cercetării și învățământului în transformarea digitală
3. Biblioteca viitorului

Cele trei secțiuni ale conferinței au fost axate pe ideea generală de identificare a căilor de succes pentru implementarea eficientă a transformării digitale în administrație și servicii publice, precum şi în cazul Educaţiei şi a Bibliotecilor publice. În cadrul conferinţei au avut loc numeroase intervenţii relevante din partea unor parlamentari, autorităţi publice, profesori universitari, directori de biblioteci, specialişti cu recunoaştere naţională.

În prima parte a manifestării au transmis mesaje online dl. Prof. univ. dr. Adrian Badeapreşedintele AOSR, dna. Simona Bucura Oprescupreședinte al Comisiei pentru Administrație și amenajarea teritoriului și respectiv, dna Natalia Intoteropreședinte al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților.
În secțiunea dedicată Administrației publice, Președintele Agenției pentru Digitalizarea României, dl. Dragoş Cristian Vlad a prezentat succint activitățile agenției, insistând asupra modului de accesare a fondurilor din PNRR pentru biblioteci. De asemenea, dl. Radu Puchiu, director executiv Aspen Romania, a subliniat nevoia efectuării unor pași rapizi pentru digitalizare pentru a nu rămâne în urma țărilor avansate, deşi în ultimul Index DESI al UE România este ultima ţară la aceste indicatoare comunitare.


De real interes au fost prezentările reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara, dl. Iulian Iovan și mai ales a primarului Gheorghe Damian din comuna Ciugud – judeţul Alba care a explicat competent și concludent modul de abordare a digitalizării și rezultatele obținute, făcând din această comună o poveste de succes la nivel european.

O altă intervenție de interes a avut dl. Corneliu Ștefan, preşedintele Consiliului Județean Dâmbovița care a arătat că instituția sa dorește să elaboreze un master plan pentru digitalizare și să identifice proiecte de succes care pot fi extinse și în alte județe din ţară.


În secţiunea dedicată Învățământului, dl. Secretar de stat prof. univ. dr. Tudor Prisecaru a avut un expozeu care a ridicat numeroase aspecte legate de Digitizare şi Digitalizare asupra cărora trebuie să se aplece și decidenții și specialiștii.

De asemenea, dl. prof univ. dr. Liviu Miclea, decanul Facultăţii de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Tehnică Cluj Napoca a arătat proiectele și preocuparea universității pentru dezvoltarea de hub-uri de cercetare și inovare.

Preşedintele filialei Cluj a AOSR, prof.univ dr. Marius Bojiță, s-a remarcat printr-o intervenție de mare substanță legată de modul în care tehnologia poate fi aplicată în actul medical.

O a treia secţiune specială a fost dedicată Bibliotecii viitorului, care a inclus multiple intervenţii ale specialiștilor și directorilor de biblioteci, dintre care o amintim pe dna. Sorina Stanca – directorul bibliotecii județene Cluj, dl. Ioan Milică – directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, dna. prof. univ. Agnes Erich – preşedintele Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, care a sintetizat nevoile şi perspectivele domeniului, dna Adriana Szekely – preşedinte al Asociației Bibliotecarilor din România, care a adus în discuție statutul bibliotecilor din învățământ în raport cu PNNR. De asemenea, o intervenţie de interes privind evoluţia bibliotecilor a avut şi Ramona Mezei – director Biblioteca Municipală ”Mihail Sadoveanu” București.

De asemenea, o intervenţie de real interes a fost cea prezentată de către prof. univ. dr. Răzvan Bologa de la ASE București, care a subliniat rolul noilor tehnologii în procesul de predare și a vorbit despre inițiativa de dotare cu Kit-uri de roboți în școli și efectele asupra elevilor. Acesta a remarcat dorinţa celor mici de a se implica în munca cu roboţii prin aşa-numitele hackatoane desfăşurate la nivel naţional în ultimii ani.
Ion Vaciu – Directorul Revistei „Comunicaţii Mobile” a relevat importanţa activității Digital Transformation Council, din poziţia sa de preşedinte, organizaţie ce este primul think tank autohton de promovare a industriei ICT din România în corelare cu transformările din celelalte industrii convergente. Mai mult, schimbările din ultimii ani trebuie să atingă şi bibliotecile publice, văzute ca adevărate hub-uri de distribuţie, dar şi de generare a conţinutului cultural şi ştiinţific. 

Victor Pânzaru – expert în fonduri europene, a detaliat mecanismul PNRR care vizează finanţarea bibliotecilor la nivel naţional, cu precizarea că fiecărui judeţ îi revine un proiect gestionat de către biblioteca judeţeană. În cadrul acestui proiect trebuie realizat un consorţiu alături de alte biblioteci orăşeneşti, comunale sau chiar săteşti ce se încadrează în documentele oficiale aprobate de către Guvern în acest sens.

În încheierea lucrărilor, prof. univ. dr. ing. Doina Banciu a subliniat că transformarea digitală este o problemă de management, management bazat pe cunoştinţe, un management care trebuie să fie aplicat într-o abordare sistemică în care trebuie coordonate sisteme de sisteme (System of Systems). În fapt, transformarea digitală implică un nou pact social, un proiect integrat al întregii societăți, unde atât decidenții, cât și mediul academic și de business să utilizeze noile tehnologii pentru cetățean și dezvoltarea în ansamblu a societății.

Conferința se înscrie în cadrul unui proiect denumit Ambasadorii Științei, desfășurat de Radio România  și Academia Oamenilor de Știință din România, coordonat de către Florin Brușten, secretar general Radio România Regional şi prof. univ. dr. Doina Banciu, vicepreședinte AOSR. 

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA