Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăCOMUNICATEAOSR susține apelul congresului istoricilor români cu privire la statutul și importanța...

AOSR susține apelul congresului istoricilor români cu privire la statutul și importanța istoriei

Academia Oamenilor de Știință din România a luat notă de Apelul lansat la Congresul Național al Istoricilor Români, ediția a III-a (Alba Iulia, 8-10 septembrie 2022) și își exprimă deplina susținere a acestuia. Pentru AOSR, istoria reprezintă un domeniu de interes major al educației, cercetării și cunoașterii academice, fapt care se reflectă atât în activitatea Secției de Științe Istorice și Arheologice, precum și în programele și proiectele instituționale, de anvergură națională și internațională. 

Congresul, desfășurat sub egida Academiei Române și a Comitetului Național al Istoricilor din România, a fost dedicat celebrării a 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria ca suverani ai României la Alba Iulia. Apelul Congresului constituie o pledoarie pentru importanța fundamentală a istoriei în existența poporului român și pentru reabilitarea statutului acesteia ca disciplină în programele școlare.

Documentul susține necesitatea corectitudinii, obiectivității științifice și a spiritului critic în scrierea și interpretarea istoriei, a implicării în acest proces a specialiștilor autentici, a administrării corecte a resurselor istoriografice prin deschiderea accesului publicului către acestea, a refuzului manipulării prin istorie în direcția unor interese politice la nivel național, regional și global, pledând pentru promovarea istoriei adevărate și cunoașterea acesteia de către toți cetățenii și, în mod special, de către tineri, pentru acces și transparență, pentru coborârea istoriei și istoricilor în agora, în arena dezbaterii și conștiinței publice, pentru recuperarea importanței istoriei ca disciplină de studiu la nivelul programelor de învățământ și consolidarea statutului acesteia ca materie fundamentală. În această ultimă privință, este necesar ca disciplina Istorie să revină la statutul pe care l-a avut în primii ani de după 1989 și ca numărul orelor de istorie, la nivelul învățământului preuniversitar, să fie cel puțin egal cu media orelor de istorie din statele Uniunii Europene, 3 ore pe săptămână. Conform Apelului istoricilor,această revizuire necesară de statut trebuie să se reflecte în noua Lege a învățământului, aflată în procesul dezbaterii parlamentare.

În viziunea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, istoria reprezintă o sursă fundamentală a educației pentru formarea conștiinței identitare a individului și a națiunii, factorul de coeziune a societății sub auspiciile unui set de valori și idealuri comune, cadrul unor repere, modele și linii de acțiune care susțin evoluția poporului și a țării pe direcția continuității și a dezvoltării, legătura organică dintre trecut, prezent și viitor. Prin cunoașterea istoriei, se formează conștiința națională, structura de rezistență, de evoluție și dezvoltare a unui popor. Istoria și istoriografia trebuie să rămână domeniul specialiștilor autentici, al istoricilor profesioniști, guvernați de principiile adevărului, corectitudinii, obiectivității și onestității științifice, care înțeleg importanța actului de cercetare, de studiere și de scriere a istoriei, de prezentare a faptelor, evenimentelor și personalităților trecutului în spiritul adevărului istoric. Spiritul critic și științific al actului istoriografic, conștiința morală și imensa responsabilitate ale istoricului exclud orice demers ori tentativă de interpretare subiectivă, de trunchiere și manipulare a istoriei în apărarea unor interese, de orice natură ar fi ele. Din perspectiva procesului de învățământ, istoria reprezintă un domeniu și o disciplină de bază în toate ciclurile de studiu. Pe baza acestui adevăr incontestabil pentru orice națiune conștientă și responsabilă de sine, de trecutul, prezentul și viitorul ei, istoria trebuie să-și recupereze statutul importanței sale educaționale printr-un regim curricular demn de valoarea ei fundamentală pentru formarea intelectuală, spirituală, morală și identitară a tinerelor generații. Importanța studierii istoriei trebuie asumată de la nivelul Ministerului Educației printr-un nou statut în cadrul curriculumului, reflectat în creșterea numărului orelor de predare, prin conținuturi relevante avizate de istorici autentici și prin calitatea actului didactic. În mod concret și prioritar, numărul orelor de studiu din programele școlare, redus astăzi la minimum, trebuie să crească semnificativ.

Salutând Apelul Congresului Național al Istoricilor Români, girat de  unul dintre  cei  mai importanti istorici ai României contemporane, un adevărat savant umanist european, academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, Academia Oamenilor de Știință din România, prin istoricii din structura sa, precum și prin toți membrii corpului academic, își exprimă deplina susținere a acestui Document de înaltă valoare morală, națională și identitară.

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România

(Contact: comunicare.aosr@gmail.com)

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA