Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăCOMUNICATEAcademia Oamenilor de Ştiință din România protestează împotriva calomnierii și discriminării instituției...

Academia Oamenilor de Ştiință din România protestează împotriva calomnierii și discriminării instituției în numele unor interese politice

Academia Oamenilor de Știință din România a luat notă cu surprindere de existența unei inițiative legislative de desființare a AOSR. Argumentele care fundamentează acest gest politic sunt abuzive și nu corespund adevărului. În raport cu  acestea, sunt necesare o serie de precizări.

  1. Inițiativa de desființare a Academia Oamenilor de Știință din România exprimă un proiect pur politic, care uzează de argumente străine adevărului și domeniului cercetării științifice, întemeiat doar pe judecăți de „valoare” nule și neavenite, vehiculate insistent în mediul public, într-un fel de rechizitoriu colectiv, susținut prin definiții calomnioase.
  1. Academia Oamenilor de Știință din România este o instituție care face parte din istoria contemporană a țării, cu o vechime de aproape un secol. A fost înființată la 29 martie 1935 sub numele Academia de Științe din România de ministrul liberal al instrucțiunii publice și al cultelor, Doctorul Constantin Angelescu, eminent om politic al țării, din necesitatea creării unui cadru academic mai larg al cercetării științifice. Încă de la înființare, ASR a cuprins în rândurile sale mari personalități ale științei și culturii românești, precum și ale științei mondiale, între care opt premianți Nobel (membri de onoare). După căderea regimului comunist, instituția funcționează ca Academia Oamenilor de Știință din România, prin Legea Nr. 31 din 15 ianuarie 2007, în calitate de „continuator și unic legatar” al Academiei de Științe din România.
  1. Academia Oamenilor de Știință din România este, prin Statut și prin întreaga ei activitate, o instituție apolitică, neavând legătură cu niciun partid din România. Opțiunile politice ale unora dintre membrii AOSR, care activează în diverse partide din România, și nu într-unul singur, un drept garantat prin Constituție, nu angajează instituția. Prin urmare, AOSR nu este o „uzină de sinecuri” a unui anumit partid politic, așa cum calomnios se afirmă în argumentarea politică a inițiativei de desființare.
  1. Din structurile Academiei Oamenilor de Știință din România fac parte personalități ale educației, cercetării și științei românești, cu operă, activitate și rezultate la nivel de excelență academică, recunoscute pe plan național și internațional, cu un număr impresionant de citări și prezențe în BDI. Activitatea științifică a AOSR este una complexă, desfășurată în cadrul Programului anual de cercetare-dezvoltare. Acest Program a cuprins în anul 2019, înainte de suspendarea finanțării instituției prin decizie politică, 23 de proiecte, peste 40 de articole cotate ISI sau indexate BDI. Valoarea activității științifice desfășurate în Academiei Oamenilor de Știință din România este atestată și de situarea instituției pe un onorant loc 8 între instituțiile de cercetare din România în prestigiosul clasament internațional SCIMAGO-Elsevier, prin care sunt evaluate și ierarhizate din punctul de vedere al performanței universitățile și institutele de cercetare ale lumii. Este important de menționat că, în această ierarhie, în primele 800 de locuri, există doar două prezențe academice din România: Academia Română, pe locul 676, și Academia Oamenilor de Știință din România, pe locul 794. Semnificativ este și faptul că o atare clasare s-a realizat în condițiile în care  AOSR a beneficiat doar de sume cuprinse între 1 şi  1,5 % din totalul fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea academiilor înființate prin lege. Suspendarea finanțării de la bugetul de stat prin decizie politică, începând cu anul 2020, reprezintă o lovitură dată instituției, care pune în joc însăși existența acesteia.

În datele care definesc identitate instituțională a Academiei Oamenilor de Știință din România, la nivelul istoriei și fondatorilor ei, al membrilor de-a lungul timpului și în prezent, al activității și performanțelor obținute, a vorbi despre AOSR ca despre o „uzină/fabrică de sinecuri” a unui partid politic sau dedicată anumitor persoane, despre activitate științifică „aproape inexistentă”, a arunca în joc comparații minimalizante, care duc în derizoriu imaginea instituției, denotă fie necunoașterea, fie rea-credință, fie și una, și alta, în direcția unui proiect politic a cărui țintă a devenit AOSR, vehiculat din ce în ce mai insistent în spațiul politicii românești de către inițiatorii lui.

Academia Oamenilor de Știință din România își exprimă indignarea și revolta față de modul tendențios, în esență calomnios și denigrator, în care este abordată instituția și protestează cu fermitate împotriva acestui tratament discriminatoriu, construit pe argumente false, care încalcă și sfidează orice reguli ale corectitudinii politice.

Pentru oricine persoană interesată de aflarea adevărului, porțile AOSR sunt deschise. Instituția pune la dispoziție celor care vor să cunoască realitatea ei instituțională documente, date, statistici, orice fel de informații relevante, de la înființarea ei, acum aproape un secol, până în prezent, într-un act de transparență totală. 

Consiliul Științific al Academiei Oamenilor de Știință din România

 

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA