Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăIn memoriamAOSR deplânge plecarea dintre noi a scriitorului Dinu Săraru

AOSR deplânge plecarea dintre noi a scriitorului Dinu Săraru

Academia Oamenilor de Știință din România își exprimă adânca tristețe și regretul profund pentru încetarea din viață a marelui scriitor și om de cultură Dinu Săraru (30.01.1932-2.03.2024).

Prin plecarea dintre noi a lui Dinu Săraru, literatura română, cultura și spiritualitatea românească pierd o mare personalitate, care a marcat și influențat destinul lumii noastre, în a doua jumătate a secolului XX și în primele decenii ale secolului XXI printr-o operă, implicare și dăruire exemplare.

Dinu Săraru a fost un mare scriitor, autor al unei opere prodigioase, care constituie un capitol substanțial al istoriei literaturii române contemporane, un manager cultural de excepție, în calitate de director general al Teatrului Mic, al Teatrului Foarte Mic și, ulterior, al Teatrului Național, un promotor al culturii autentice, dincolo de ideologii conjuncturale, al culturii, spiritualității și valorilor identitare românești într-o lume aflată la răscrucea tuturor curentelor, influențelor și evoluțiilor imprevizibile.

Dinu Săraru a fost un mare scriitor al secolelor XX și XXI, membru al unei generații glorioase de scriitori români, un autor care s-a concentrat, cu un curaj ieșit din comun și cu talent scriitoricesc unic, pe transformările sociale și politice de la jumătatea secolului trecut, care au dus la distrugerea lumii tradiționale românești, pe problemele țărănimii, confruntate cu perspectiva tragică a disoluției și dispariției,  pe temele unei societăți în derivă, angrenate într-o tragică luptă pentru supraviețuire, sub presiunea unui regim politic dezumanizant. Odată cu întoarcerea la democrația postdecembristă, pe fondul schimbărilor haotice și anarhice, al confuziei valorilor și a luptei pentru îmbogățire, cu sfidarea oricăror norme, legale ori morale, marele scriitor s-a transformat într-un critic redutabil, prin conștiința sa limpede, spiritul critic inflexibil și condeiul fără rival, al falimentului moral, al corupției politice și economice, al dezumanizării sub imperiul banului, îmbogățirii și promiscuității. Dinu Săraru a fost o conștiință critică a societății, un spirit lucid guvernat de valorile autentice ale omului și democrației, un promotor al aspirațiilor și idealurilor neamului românesc.

Ca director general al Teatrului Mic, într-o perioada dificilă pentru societatea românească, în plin regim comunist, Dinu Săraru a reușit să facă din instituție un templu al culturii autentice, unul dintre cele mai importante puncte pe harta culturii, prin promovarea valorii autentice, sfidând, deseori, rigorile cenzurii, asumându-și riscuri, pledând pentru excelență în artă, fără limitări, fără constrângeri, sub semnul înalt al libertății spiritului. Prin tot ce a făcut la Teatrul Mic, Dinu Săraru a fost unul dintre cei mai mari manageri culturali din perioada contemporană a României. Opera sa managerială și artistică a continuat, după Revoluție, prin mandatul de director general al Teatrului Național, unde marele scriitor și-a adus o importantă contribuție în dezvoltarea acestei instituții-etalon a culturii românești.

După căderea comunismului, Dinu Săraru a fost o prezență activă și o voce importantă a spațiului public și cultural românesc prin opera sa literară, prin activitatea sa gazetărească intensă, prin care și-a manifestat spiritul critic și rolul de observator lucid al evoluțiilor dintr-o lume aflată într-o nesfârșită și chinuitoare tranziție. A inițiat și a condus revista Clipa, publicație importantă și substanțială, care a devenit un reper jurnalistic în spațiul mediatic și în societatea noastră. A înființat Fundația Națională pentru Civilizatie Rurală „Niște Țărani”, prin care a promovat valorile spirituale, culturale și morale ale lumii tradiționale românești, greu încercate de schimbările, deseori tragice, impuse de istorie. Dinu Săraru a fost și a rămas o conștiință vie a lumii românești, într-o perioadă în care societatea noastră a avut o nevoie acută de repere și modele autentice.

Scriitorul Dinu Săraru a fost membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Știință din România. Prin dispariția sa, AOSR pierde o personalitate excepțională, un model și un reper unic.

Academia Oamenilor de Știință din România își exprimă tristețea față de trecerea din această lume a Marelui Scriitor și Marelui Om DINU SĂRARU, ilustră personalitate a culturii și societății românești și recunoștință față de opera, implicarea, activitatea și prietenia Domniei Sale, care au onorat și vor onora întotdeauna instituția și pe toți cei care au avut privilegiul și bucuria de a-l fi cunoscut și a-i fi fost în preajmă.

În aceste clipe de adâncă tristețe, Academia Oamenilor de Știință din România transmite condoleanțe familiei îndoliate și rămâne alături de aceasta în fața grelei încercări a despărțirii de marele scriitor Dinu Săraru.

Dumnezeu să-l odihnească și să-l așeze între cei drepti!

Consiliul Științific al AOSRDocumente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA