Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (1996 – prezent)

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (1996 – prezent)

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA (AOSR) – 1996

La primul congres al AOS, organizat cu ocazia aniversării a 40 de ani de la înființarea Asociației Oamenilor de Știință din România, cu tema „Știința la sfârșit de mileniu”, domnul Grl. Prof. univ. dr. Vasile Cândea a propus revenirea instituției la titulatura din 1935-1948, anume aceea de „ACADEMIE”, cu păstrarea și a anumitor elemente din denumirea asociației și astfel titlul a devenit „Academia Oamenilor de Știință din România”, numită în continuare prescurtat AOSR.

Adoptarea denumirii de “Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR)” a fost aprobată de adunarea generală AOSR din 22-24 mai 1996, care s-a desfășurat în cadrul Primului Congres AOSR la Palatul Parlamentului, în prezența a numeroși membri ai Academiei Române (Eugen Simion, vicepreședinte al Academiei Române, Marius Sabin Peculea, secretarul general al Academiei Române, N.N. Constantinescu, fost secretar general al Academiei Române în perioada 1990-1994, Alexandru Balaci, Mihnea Gheorghiu, președintele Secției “Arte, Arhitectură și Audiovizual” a Academiei Române, Nicolae Cajal, președintele Secției de Științe Medicale a Academiei Române, Cristofor Simionescu, Vasile Stănescu, Toma Dordea, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Gabriel Țepelea, Răzvan Teodorescu, Dorel Zugrăvescu), a unor membri marcanți ai AOSR (Dan Amedeo Lăzărescu, Corneliu Coposu) și a 40 de oameni de știință de peste hotare. Domnul academician Eugen Simion, vicepreședinte al Academiei Române la acel timp, a participat în calitate de membru al prezidiului adunării generale. La punerea în dezbatere a schimbării denumirii nu a fost nici o obiecție din partea participanților, iar hotărârea a fost adoptată în unanimitate.

Academia Oamenilor de Știință din România este continuatorul și unicul legatar al Academiei de Științe din România (1936-1948) și al Asociației Oamenilor de Știință din România, înființată prin HCM nr.1012/30 mai 1956, și care în 1996 și-a schimbat titulatura din Asociația Oamenilor de Știință din România în Academia Oamenilor de Știință din România (Hotărârea judecătorească din 3 octombrie 1996, adoptată de judecătoria sectorului 1 București, Dosar 231/P.J./1996).

Academia Oamenilor de Știință din România a funcționat ca ONG până la apariția Legii nr. 31/2007, când a devenit instituție de interes public. Proiectul de Lege a Academiei Oamenilor de Știință din România, inițiat de Gen. (r) Prof. univ. dr. Vasile CÂNDEA și Senator Ion BASGAN (pentru care s-a primit acordul Biroului Prezidiului Academiei Române și al Președintelui Ionel Haiduc, cu mențiunea ca instituția nou-creată să poarte denumirea de “Academia Oamenilor de Știință din România”, iar titulatura să fie tradusă în limba engleză “Academy of Romanian Scientists”), a fost susținut în fața Parlamentului României și aprobat aproape în unanimitate atât în Camera Deputaților cât și în Senat. Legea a fost înaintată spre promulgare Președintelui României, intrând în vigoare din 15 ianuarie 2007 (Legea 31/15 ian. 2007, publicată în MO nr. 35 din 18 ian 2007).

AOSR a organizat al II-lea Congres (27-29 sept. 1998) la București – „Dezvoltarea în pragul mileniului III”, al III-lea Congres AOSR (1-4 iunie 2004) la Constanța – „Apa – un miracol”, al IV-lea Congres AOSR (15-17 octombrie 2009) la Timișoara – „Calitatea vieții” – și al V-lea Congres AOSR (30-31 mai 2013) la București – „Pământul – Casa noastră”.

Fiind ales Președinte al Academiei Oamenilor de Știință, dl. General Prof. univ. dr. Vasile Cândea, împreună cu membrii Consiliului Director, au evaluat membrii după criterii științifice selective, interne și internaționale. În acest sens, în 2003, numărul membrilor titulari s-a redus de la aproximativ 4500 la 312, lista membrilor fiind comunicată Ministerului Educației și Cercetării, deși, la vremea respectivă, Academia avea statut de ONG. Numărul acestora a fost redus ulterior la circa 100, pe baza criteriilor de vizibilitate științifică recunoscute internațional.

OBIECTIVE
Academia Oamenilor de Știință din România este for național de consacrare științifică, care reunește personalități reprezentative ale științei. Principalele scopuri ale AOSR sunt promovarea, dezvoltarea, sprijinirea, protejarea științei sub toate formele, acțiunile și metodele directe, indirecte sau adiacente. Obiectivele principale ale AOSR sunt:

  • Promovarea pe plan național a cercetărilor interdisciplinare din științele naturii, inginerești și aplicative, disciplinele medicale etc. Organizarea anuală a două conferințe naționale cu caracter interdisciplinar.
  • Inițierea contactelor internaționale, prin crearea de legături cu organisme academice, de cercetare și învățământ superior din străinătate, cu oameni de știință români din afara țării, precum și străini.
  • Asigurarea unui cadru adecvat pentru întâlnirea oamenilor de știință din diferite domenii, contribuind, astfel, prin informație, la crearea de echipe interdisciplinare pentru rezolvarea unor teme complexe.
  • Promovarea tinerilor cercetători, susținând participarea acestora la manifestări cu caracter științific, în țară și peste hotare, și prin sprijinul acordat în obținerea unor burse de studii etc.
  • Realizarea, pe bază contractuală, prin structurile specializate, de lucrări de cercetare științifică, participarea la programe de cercetare științifică, guvernamentale și nonguvernamentale, întocmirea de recenzii, referințe și sinteze bibliografice.
  • Acordarea unor premii anuale celor mai bune cărți publicate în diverse domenii ale științei și culturii. 

STRUCTURA AOSR
AOSR are în structură 13 secții științifice de specialitate, precum și 9 filiale situate în orașe universitare sau în alte orașe cu potențial științific semnificativ: București – sediul central, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Piatra-Neamț, Târgoviște, Timișoara, Chișinău și una la New York (SUA).

AOSR deține o Editură și o Bibliotecă, iar sub egida sa funcționează unități de cercetare științifică, Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare ”Constantin Angelescu” și Fundația „Scientica”. AOSR are în componența sa 134 membri titulari, 34 membri de onoare, 82 de membri corespondenți, selectați pe baza criteriilor de vizibilitate științifică  și culturală recunoscute internațional. 15 membri AOSR sunt simultan și membri ai Academiei Române. De asemenea, mai cuprinde 97 membri de onoare din străinătate, personalități marcante ale vieții științifice internaționale.

De-a lungul istoriei, AȘR a avut în componență 8 laureați, iar AOSR, un laureat al premiului Nobel. 

CONDUCEREA ACTUALĂ A AOSR

Președinte:                       Prof. univ. dr. ing. Adrian BADEA

Vicepreședinte:                 Prof. univ. dr. ing. Doina BANCIU

Vicepreședinte:                 CS1 dr. Doru-Sabin DELION

Secretar științific:             Prof. univ. dr. ing. Petru ANDEA

Consiliul onorific

Președinte de onoare: –

Dr. ing. Ion BASGAN

Scriitorul și sociologul Dinu SĂRARU

Acad. Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI

IPS prof. univ. dr. TEODOSIE, Arhiepiscop al Tomisului

Prof. univ. dr. gen. (r) Constantin MINCU 

SECŢIILE ŞTIINŢIFICE DE SPECIALITATE:
Secția I  – Științe matematice
Secția II – Științe fizice
Secția III – Științe chimice
Secția IV – Științe biologice
Secția V – Științe geonomice
Secția VI – Științe tehnice
Secția VII – Științe agricole, silvice și medicină veterinară
Secția VIII – Științe medicale
Secția IX – Științe economice, juridice și sociologice
Secția X – Filosofie, teologie, psihologie
Secția XI – Științe istorice și arheologice
Secția XII – Știința și tehnologia informației
Secția XIII – Științe militare

PUBLICAŢII ALE AOSR
AOSR are o Editură care publică circa 50 de titluri anual. Sub egida sa funcționează reviste științifice, dintre care cele mai importante sunt:

Annals of the Academy of Romanian Scientists (11 serii bianuale):

01 Matematică
02 Fizică și chimie
03 Biologie
04 Științe tehnice
05 Agricultură, Silvicultură și Medicină veterinară
06 Medicină
07 Științe economice, juridice și sociologice
08 Filosofie, teologie și psihologie
09 Istorie și arheologie
10 Știința și tehnologia informației
11 Științe militare

Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures (factor de impact ISI=0.963)
http://chalcogen.ro/index.php/journals/digest-journal-of-nanomaterials-and-biostructures

International Journal of Medical Dentistry
http://ijmd.ro/

International Journal of Communication Research
http://www.ijcr.eu/

Revista de Fizică EVRIKA
http://ro-ro.facebook.com/revistaevrikabraila/