Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăAOSR ÎN MASS-MEDIAA fost lansat proiectul "România cunoaşterii"

A fost lansat proiectul „România cunoaşterii”

Academicieni şi profesori universitari vor să ofere clasei politice, care ia deciziile, dar şi companiilor din ţară o expertiză gratuită şi imparţială despre cum pot fi rezolvate unele probleme cu care se confruntă societatea românească.

Articol de Radiojurnal, 14 Mai 2024

Importante personalităţi din cadrul academiilor şi universităţilor din ţară vor oferi politicienilor şi celor care au putere de decizie un set de concluzii şi soluţii legate de ce se poate face ca România să se dezvolte prin intermediul educaţiei, ştiinţei, cercetării şi tehnologiei.

Proiectul „România cunoaşterii” a fost lansat astăzi de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.

Academicieni şi profesori universitari vor să ofere clasei politice, care ia deciziile, dar şi companiilor din ţară o expertiză gratuită şi imparţială despre cum pot fi rezolvate unele probleme cu care se confruntă societatea românească.

Una dintre marile preocupări este declinul demografic major, care are un puternic impact asupra economiei, prin lipsa personalului calificat.

De altfel, proiectul „România cunoaşterii: este structurat pe domenii precum Educaţia, Cercetarea şi Inovarea, Comunicaţiile, tehnologia informaţiilor şi inteligenţa artificială, Dezvoltarea eficientă şi durabilă, dar şi Reindustrializare, Agricultură performantă şi ecologică, Cultură, civilizaţie, spiritualitate, Sănătate, Energie şi resurse minerale, Resursele umane, Politici sociale, Ecologie, Mediu, Schimbări climatice, Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Fiecare temă a proiectului va fi coordonată de una sau două personalităţi marcante în domeniul respectiv.

Grupurile de lucru sunt deschise specialiştilor din toate academiile înfiinţate prin legi, din universităţi de prestigiu, din Parlamentul României şi alte instituţii publice.

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA