INSTITUTUL DE CERCETĂRI AVANSATE INTERDISCIPLINARE „CONSTANTIN ANGELESCU” (ICAI)

ICAI a fost constituit în temeiul pevederilor Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, HG nr.641/2007 pentru aprobarea Statutului Academiei Oamenilor de Știință din România, Hotărârii Adunării Generale a Academiei Oamenilor de Știință din România din 18.12.2017.

Conform art.7 alin.c din OG nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” este instituție de drept public, cu personalitate juridică, parte a sistemului național de cercetare dezvoltare, în subordinea Academiei Oamenilor de Știință din România.

ICAI are drept scop dezvoltarea științelor fundamentale și aplicate prin cercetări inter-trans- și multidisciplinare, prin producere și transfer de cunoaștere științifică la nivel academic.

ICAI are drept obiective reprezentarea la nivel național a unor domenii de activitate științifică, afilierea la uniunile științifice internaționale și coordonarea unor programe  științifice internaționale.