Eminescu-omul culturii românești


Ediția I-a

La 15 iunie 2011 s-a desfăşurat Sesiunea omagială „EMINESCU,
OMUL DEPLIN AL CULTURII ROMÂNE”, organizată de Secţia de
Filosofie, Psihologie, Teologie şi Jurnalism al AOSR. Evenimentul a cuprins
expuneri ce-au evocat personalitatea lui Mihai Eminescu, recital de versuri din
lirica Eminesciană şi Salon Internaţional de pictură.

 

 

 

 


Ediția a II-a

Pe 15 iunie 2012, Secția de Filosofie a organizat în Aula AOSR, Sesiunea
Omagială, „Eminescu, omul deplin al culturii române”, Ediţia a II-a. Printre cei
care au conferenţiat, îi amintim pe: Alexandru Surdu, IPS Teodosie, Angela Botez
Nicolae Georgescu, Victor Crăciun.

 

 

 

 

 


Ediția a III-a

Pe 18 iunie 2013, Secţia de Filosofie, Psihologie şi Teologie a organizat în Aula
AOSR, Sesiunea Omagială „Eminescu, omul deplin al culturii române”, ediţia
a III-a. Printre cei care au conferenţiat, îi amintim pe: IPS Teodosie, Angela
Botez, Dan Zamfirescu, Dan Riga, Henrieta Anişoara Şerban.


Ediția a IV-a

În 17 iunie 2014, la sediul AOȘR s-a desfăşurat Sesiunea Omagială:
„Eminescu. Omul deplin al culturii române”, ediţia a IV-a. Au fost
prezentate următoarele prelegeri şi comunicări: • Prof. univ. dr. gen. (r.)
Vasile Cândea, • Academician Leon Dănăilă, M.O., • Prof. univ. dr.
Nicolae M. Constantinescu, M.O. – Îl mai merităm noi pe Eminescu? •
Prof.univ. dr. Dan Riga, M.T., prof.univ. dr. Sorin Riga, M.T. – Raportul
lui Pilat din Pont către Împăratul Tiberiu. Paralela cu atitudinea faţă de
Eminescu • Prof. univ. dr. Narcis Zărnescu, M.C. – Modele cognitive ca
strategii posibile de receptare a operei lui Eminescu • Prof.univ. dr. Angela
Botez, şi Henrieta Anişoara Şerban, cercetător dr., -„Revue roumaine”,
„Annalele AOŞR” şi „Revista de filosofie” despre Mihai Eminescu

 


Ediția a V-a

Pe 18 iunie 2015, la sediul AOSR s-a desfășurat
Sesiunea Omagială EMINESCU – Omul deplin al culturii
române, a V-a ediție, în organizarea organizarea secţiei de
Filosofie, Psihologie, Teologie a AOSR.
Sesiunea a fost structurată în mai multe părţi. Prima
parte intitulată Personalităţi despre viaţa şi opera lui Mihai
Eminescu a debutat prin audierea conferinţei rostite de însuşi
George Călinescu la data de 10 iunie 1965, cu ocazia împlinirii
a 75 de ani de la moartea poetului, intitulată Eminescu, poet
naţional. CD-ul radiofonic a fost prezentat de Ioan Lazăr.
Au urmat medalioane dedicate unor personalităţi ale culturii române:
Constantin Rădulescu-Motru, Ion Petrovici, Constantin Noica – prof. dr. Angela
Botez şi Lucian Blaga, Mircea Eliade, Bazil Munteanu – dr. Victor Botez.
Prof. dr. Angela Botez a prezentat studii dedicate lui Eminescu de către
Rosa Del Conte, Amita Bhose, Alain Guillermou din Romanian Review.
În partea intitulată Eminescu în artă şi muzică, au fost prezentate:
monumente şi busturi ale lui Mihai Eminescu în lume (Franţa, Elveţia, Statele Unite
ale Americii, Canada, Venezuela) – Gabriela Petrescu; muzică pe versuri de Mihai
Eminescu – Doru Popovici – comentarii prof. dr. Angela Botez; ilustraţii muzicale.


Ediția a VI-a

Pe 16 iunie 2016, la sediul AOSR s-a desfășurat ediția a VI-a a Sesiunii
omagiale EMINESCU – Omul deplin al culturii române, organizată de Secția de
filosofie, psihologie, teologie a AOSR.
După Cuvântul de deschidere rostit de dl. gen(r)
prof. dr. Vasile Cândea, au conferențiat: ÎPS Teodosie,
Semnificația spirituală a operei lui Eminescu; Angela
Botez, Eminescu – doar poet romantic sau „chintesența
sufletului românesc”?; Victor Botez, Meditații eminesciene
asupra limbii române; Ioan N. Roșca, Limpiditate și
profunzime în poezia lui Eminescu; Henrieta Anișoara
Șerban, Noi interpretări în poezia eminesciană; Sorin Ivan,
Poezia lui Eminescu în viața didactică; Ioan Lazăr, Poezia
de dragoste a lui Eminescu – recitări și filmul „Blanca”
(1955).

 


Ediţia a VII-a

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a dedicat şi în
2017, un eveniment special poetului Mihai Eminescu, cu prilejul
comemorării a 128 de ani de la trecerea în nemurire a poetului
naţional. În data de 21 iunie 2017, în Aula instituţiei, s-a desfăşurat
Sesiunea Omagială „Eminescu, omul deplin al culturii române”,
ediţia a VII-a, manifestare academică emblematică pentru domeniul
eminescologiei, organizată de Secţia de filosofie, teologie,
psihologie. Ediţia din acest an a stat sub semnul „Luceafărului”,
în formula generică: „Luceafărul, o ipostază romantică a geniului”.
În cadrul Sesiunii omagiale, au fost prezentate următoarele
comunicări ştiinţifice: IPS Teodosie, Luceafărul, în viziune
teologică; Angela Botez, Luceafărul, în cărţi şi comentarii; Victor
Botez, Eminescu, în viziunea lui Tudor Vianu; Ioan N. Roşca,
Gândiri şi imagini cosmologice şi cosmogonice în poemul eminescian Luceafărul; Henrieta
Anişoara Şerban, Imaginea Luceafărului ca paradigmă aspiraţională; Dan Riga, Sorin Riga,


Ediţia a VIII-a

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a dedicat şi în
2018, un eveniment special poetului Mihai Eminescu, cu prilejul
comemorării a 129 de ani de la trecerea în nemurire a poetului
naţional. În data de 28 iunie 2018, în Aula instituţiei, s-a desfăşurat
Sesiunea Omagială „Eminescu, omul deplin al culturii române”,
ediţia a VIII-a, manifestare academică emblematică pentru domeniul
eminescologiei, organizată de Secţia de filosofie, teologie,
psihologie.