Anunț Angajări

AOSR anunță scoaterea la concurs a postului de director general al Institutului de cercetări avansate interdisciplinare “Constantin Angelescu” – ICAICA Concursul va avea loc in ziua de 15.02.2019, ora 10.00, la sediul AOSR, Splaiul Independenței nr. 54, sector 4, Bucuresti

Condițiile de participare:

  • Sa fie membru al AOSR
  • Sa aibă dreptul de a conduce doctorate
  • Sa aibă cel puțin 5 ani vechime in funcții de conducere în cercetare -dezvoltare

Dosarul de concurs trebuie sa cuprindă următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs

– copie după cartea de identitate

– declarații pe proprie răspundere că nu are cazier fiscal și respectiv cazier judiciar

– CV

-plan de management

Înscrierile se fac la secretariatul AOSR , până la data de 13.02.2019, ora 15.00

Rezultatele selecției dosarelor pentru concurs