Anunț Angajări

AOSR anunță scoaterea la concurs a postului de director general al Institutului de cercetări avansate interdisciplinare “Constantin Angelescu” – ICAICA Concursul va avea loc in ziua de 15.02.2019, ora 10.00, la sediul AOSR, Splaiul Independenței nr. 54, sector 4, Bucuresti

Condițiile de participare:

  • Sa fie membru al AOSR
  • Sa aibă dreptul de a conduce doctorate
  • Sa aibă cel puțin 5 ani vechime in funcții de conducere în cercetare -dezvoltare

Dosarul de concurs trebuie sa cuprindă următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs

– copie după cartea de identitate

– declarații pe proprie răspundere că nu are cazier fiscal și respectiv cazier judiciar

– CV

-plan de management

Înscrierile se fac la secretariatul AOSR , până la data de 13.02.2019, ora 15.00

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 15.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de Director general al Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare Constantin Angelescu