CUZA’S UNION, A FUNDAMENTAL HISTORICAL ACT IN THE CONSTITUTION OF EUROPEAN ROMANIA

0
226

Academy of Romanian Scientists – History and History Section Institute of History “A. D. XENOPOL” of the Romanian Academy – Iasi Branch organizes on January 24, starting at 10.00, in the “Casa Catargi” building of the University “Al. I. Cuza” in Iasi, Council Hall, H-1

SCIENTIFIC SYMPOSIUM

CUZA’S UNION
A FUNDAMENTAL HISTORICAL ACT
IN THE CONSTITUTION OF EUROPEAN ROMANIA
The event will take place in a hybrid format, with physical and online participation. For online access the link HEREPROGRAMME S


CIENTIFIC CONFERENCE

CUZA’S UNION, A FUNDAMENTAL HISTORICAL ACT

IN THE CONSTITUTION OF EUROPEAN ROMANIA”

24.01.2022

10.00 – 10.15: Opening speech – Prof. dr. eng. Adrian BADEAPresident of A.O.S.R.
10.15 – 10.30:
Bogdan Ilie

CUZA
(great-grandson of the ruler) –
“Alexandru Ioan Cuza, creator of the unification of the Romanian Principalities and supporter of the first academic structure in Romania”

10.30 – 10.45:
Prof. Gheorghe CLIVETI, PhD
, Director of the Institute of History of the Romanian Academy, Iasi Branch –
“The Union of the Principalities and Cuza’s reign under the European guarantee”

10.45 – 11.00:
Prof. Cristian PLOSCARU, PhD
, Faculty of History Univ. Al. I. Cuza” Iași –


Union of the Principalities with a foreign prince.

From diplomacy strategy to Romanian national project”

11.00 – 11.15:
Prof. Petru ANDEA, PhD
, Scientific Secretary of A.O.Ș.R. –
“Reforms during the reign of Al.I.Cuza”

11.15 – 11.30:
Prof. Dr. Dumitru VITCU
, “Ștefan cel Mare” University – Suceava –
“Cuza and the autocephaly of the Romanian Orthodox Church”

11.30 – 11.45:
Prof. Mihai COJOCARU, PhD
, Faculty of History, Univ. Al. I. Cuza” Iași – “A fighter for the union of the Principalities: Anastase Panu”

11.45 – 12.00: BREAK

12.00 – 12.15:
Prof. Dr. Ion I. SOLCANU
, Univ. Al. I. Cuza” Iași –
“The Romanian school in the reborn counties of Moldova – Cahul, Bolgrad and Ismail

– and south of the Danube during the reign of Alexandru Ioan Cuza”.

12.15 – 12.30:
Prof. Dr. Corneliu LUNGU
Vice President of the A.O.Ș.R. History Section –
“Documentary evidence on the union of the Principalities
and the personality of Al. I. Cuza”
12.30 – 12.45: Prof. univ. Dr. Radu Ștefan VERGATTI, Honorary Director of the Interdisciplinary Research Centre “D. Stăniloaiei”-“The election of Al. I. Cuza ruler in Bucharest. The achievement of the “Little Union” of The Danube Principalities – a model for Western Europe”
12.45 – 13.00:
Prof. Mihai DRECIN, PhD
, University of Oradea –
“The Echo of the Union of the Romanian Principalities in Transylvania (1859-1914)”

13.00 – 13.15:
Commander (rtg), Prof. Dr. Jipa ROTARU
“Modernization of the Romanian Army under the reign of Alexandru Ioan Cuza”
13.15 – 13.30:
Prof. Dr. Sorin IVAN
, University “N. Titulescu” Bucharest –
“Alexandru Ioan Cuza’s contribution to the modernization

Romanian education”

13.30 – 13.45:
Prof. Valentin CIORBEA, PhD
, “Ovidius” University, Constanța –
“The progress of the navy and ports under the reign of

Alexandru Ioan Cuza”

13.45 – 14.00:
Prof. Mihai BĂDESCU, PhD
, ASE, Faculty of Law –
“Alexandru Ioan Cuza’s reforming legislation – premise of the formation of the modern Romanian legal system”

14.00 – 14.15:
Prof. Dr. Narcis-Stelian ZĂRNESCU
“A paradigmatic binomial: Cuza – Eminescu. Landmarks for a Philosophy of National History”

Previous articleNational Conference INTERDISCIPLINARY INTERFERENCES IN DENTAL MEDICINE
Next articleThe Academy of Romanian Scientists’ research project competition for young researchers “AOSR-TEAMS” edition 2022-2023
Academia Oamenilor de Știință din România este continuatorul și unicul legatar al Academiei de Știinte din România (1935 – 1948) și al Asociației Oamenilor de Știință din România înființată prin HCM nr. 1012/30 mai 1956, care în 1996 și-a schimbat titulatura în Academia Oamenilor de Știință din România. În anul 2007 a fost adoptată Legea nr. 31-15 ianuarie 2007 privind reorganizarea și funcţionarea AOSR. Printre membrii de onoare ai ASR s-au numărat următorii laureați ai premiului Nobel (conform Buletinului nr 11 din 1943 al ASR): Louis de Broglie, Jean Perrin (fizicieni francezi), Max Born, Werner-Karl Heisenberg (fizicieni germani), Paul Sabatier (chimist francez), Hans Fischer , Friedrich Bergius (chimisti germani), Paul Karrer (chimist elveţian) şi George Emil Palade (medic român ), membru al AOSR. Conform evaluării instituționale Scimago/ ELSEVIER , bazată pe vizibilitatea științifică internațională a membrilor săi, AOSR ocupă locul 22/Romania și 775/lume în clasamentul instituțiilor de cercetare și învățământ superior.