International Conference “Emerging and Disruptive Technologies′ Impact on Global Security”

0
643

The 2nd Edition of International Scientific Conference “Emerging and Disruptive Technologies′ Impact on Global Security” organized by “Nicolae Balcescu” Land Forces Academy of Sibiu, Academy of Romanian Scientists (AOSR) – Military Section, “Titu Maiorescu” University and National Institute of Aerospace Research brings to the participants’ attention new ideas and approaches related to the topic of emerging and disruptive technologies and their impact on global security offering the opportunity to share experience and scientific results in the academic and research environment, nationally and internationally.

The conference will be held in a hybrid format (onsite and online) in LFA facilities, in Sibiu, on November 24 – 25.

Please format your paper according to the paper template and submit it by email at conference.edt@armyacademy.ro

DEADLINES:
– Paper submission: November 11, 2022
– Notification of paper acceptance: November 18, 2022

Previous articleA tribute to Mrs. Prof. dr. eng. Maria-Georgeta NICHITA
Next articleLaunch of the volume “Theodor Damian – 70”
Academia Oamenilor de Știință din România este continuatorul și unicul legatar al Academiei de Știinte din România (1935 – 1948) și al Asociației Oamenilor de Știință din România înființată prin HCM nr. 1012/30 mai 1956, care în 1996 și-a schimbat titulatura în Academia Oamenilor de Știință din România. În anul 2007 a fost adoptată Legea nr. 31-15 ianuarie 2007 privind reorganizarea și funcţionarea AOSR. Printre membrii de onoare ai ASR s-au numărat următorii laureați ai premiului Nobel (conform Buletinului nr 11 din 1943 al ASR): Louis de Broglie, Jean Perrin (fizicieni francezi), Max Born, Werner-Karl Heisenberg (fizicieni germani), Paul Sabatier (chimist francez), Hans Fischer , Friedrich Bergius (chimisti germani), Paul Karrer (chimist elveţian) şi George Emil Palade (medic român ), membru al AOSR. Conform evaluării instituționale Scimago/ ELSEVIER , bazată pe vizibilitatea științifică internațională a membrilor săi, AOSR ocupă locul 22/Romania și 775/lume în clasamentul instituțiilor de cercetare și învățământ superior.